FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Výzkumný záměr MSM6840770001 (2005-2011)

Název projektu:
Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí

Jméno řešitele: prof. Ing. jiří Witzany, DrSc.

Anotace:
Předmětem a cílem výzkumného záměru je vypracování teoretických postupů a metodiky navrhování staveb z hlediska spolehlivosti a bezpečnosti, optimalizace, úspory materiálu a energie, časově proměnných a závislých vlastností materiálů a konstrukcí, materimetod, matematického modelování, teorie spolehlivosti a řízení rizika. Uvedená problematika bude zaměřena na zděné, betonové, ocelové, ocelobetonové, dřevěné a skleněné konstrukce pozemních, mostnícha dopravních staveb se zohledněním materiálových a konsVýzkum bude dále zaměřen na zvýšení spolehlivosti a trvanlivosti vozovek pozemních komunikací s uplatněním nových materiálů a technologií, spolehlivost pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti a požadované kapacity, na problematiku spolehlivosti a trsvršku a snížení negativního vlivu kolejové a silniční dopravy na životní prostředí, výzkum nových materiálů a konstrukcí a problematikuobnovy a rekonstrukce staveb se zvláštním zaměřením na historické stavby.

Výsledky (publikace) vzniklé za podpory VZ1 (dle VVVS)

 

Výzkum zesilování zděných valených kleneb tkaninami na bázi uhlíku

 

Výzkum zesilování tlačených zděných pilířů tkaninami na bázi uhlíku

 

Výzkum vlivu technické seizmicity na statickou bezpečnost vícepodlažních prefabrikovaných konstrukcí