FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

FRVŠ 1764/2010

Název projektu:
Inovace výukové laboratoře pro hodnocení životního cyklu a kvality budov

Řešitel: Ing. Jiří Nováček, Ph.D.
Spoluřešitelé: Prof. Ing. Richard Wasserbauer, DrSc., Ing. Pavel Kokeš

 

Anotace:

Cílem projektu byla inovace a rozvoj výukové laboratoře pro hodnocení životního cyklu a kvality budov katedry konstrukcí pozemních staveb. Modernizace stávajícího vybavení a pořízení nového zařízení významně rozšířila možnosti výuky v oblasti demonstrace fyzikálně-mechanických, stavebně-fyzikálních a degradačních procesů a jevů ve stavbách, stavebních konstrukcích a materiálech, které zásadně ovlivňují životní cyklus a kvalitu budov.