FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

FRVŠ 714/2010

Název projektu:
Požárně bezpečnostní řešení staveb - tvorba multimediálních studijních podkladů a pomůcek pro cvičení

Řešitel: Ing. Marek Pokorný

 

Anotace:
Posluchači Fakulty stavební ČVUT v Praze jsou dnes v rámci bakalářského nebo magisterského studia (dle oboru) seznamováni s požární problematikou v předmětu „Požární bezpečnost staveb“. Katedra konstrukcí pozemních staveb připravila za podpory Fondu rozvoje vysokých škol pro rok 2010 elektronický výukový materiál, který je zaměřen na požárně bezpečnostní řešení jednodušších objektů nevýrobního charakteru, zejména s důrazem na pasivní požární ochranu a okrajové seznámení s aktivní požárně bezpečnostními prvky. Konkrétně se jedná o publikaci ve formátu PDF s názvem „Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku“, výkladové prezentace pro cvičení a výpočetní nástroj pro stanovení odstupových vzdáleností.

 

Link: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=people&id=46&sub=167