FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

SGS10/011/OHK1/1T/11 (2010-2011)

Název projektu:
Katalog fyzikálních a environmentálních profilů stavebních konstrukcí pro novostavby a rekonstrukce

Řešitel: Ing. Antonín Lupíšek
Spoluřešitelé: Ing. Julie Hodková, Ing. arch. Štěpán Mančík, Ing. Luděk Vochoc, Tomáš Žďára


Anotace:
Envimat je první on-line pomůcka pro hodnocení a porovnávání stavebních prvků a konstrukcí pomocí jejich environmentálních a fyzikálních profilů s uvážením účelu a použití daného prvku, lokalizovaná pro Českou Republiku. K výpočtu environmentálních profilů katalog prozatím využívá nejrozsáhlejší mezinárodní databázi stavebních materiálů Ecoinvent. Snahou a cílem však je ve spolupráci s místními výrobci a dodavateli postupně doplnit data odpovídající českým podmínkám. Budoucí databáze materiálů bude proto obsahovat data získaná jednotnou metodikou EPD - Environmentální prohlášení o produktu. Tak bude dosaženo porovnatelnosti jednotlivých výrobků. Envimat proto umožňuje českým výrobcům či dodavatelům vložit environmentální data svých výrobků do databáze.

 

Link: www.envimat.cz