FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

SGS10/129/OHK1/2T/11 (2010-2011)

Název projektu:
Komplexní navrhování obalových a kompletačních konstrukcí

Řešitel: Ing. Petr Jaroš
Spoluřešitelé: Ing. Roman Jirák, Ing. Marek Pokorný, Ing. Milan Koláčný, Ing. Jaroslav Vychytil


Anotace:
Současné vysoké nároky na tepelně izolační vlastnosti obvodových stěn vyžadují přehodnotit výpočtové postupy a celé pojetí navrhování obalových konstrukcí bytových, občanských i průmyslových staveb. Cílem navrhovaného projektu je vytvoření variabilních modelů a principů detailů, respektujících nové požadavky na energeticky optimální stavby včetně řešení sanací dožilých a degradovaných kompletačních konstrukcí s jejich případnou demontáží i následnou recyklací. Ověřování výpočetních modelů zkouškami v laboratořích a zkušebnách, ale i na vytipovaných konstrukcích in situ, bude podkladem pro tuto optimalizaci.