FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

SGS10/233/OHK1/3T/11 (2010)

Název projektu:
Zajištění trvanlivosti a spolehlivosti sanačních opatření aplikovaných na významné historické budovy a památkové objekty

Řešitel: Ing. Stanislava Neubergová
Spoluřešitelé: Ing. Kristina Fořtová, Ing. Drahomíra Žofková


Anotace:
Trvanlivost a spolehlivost sanačních opatření je velmi aktuální a závažné téma související s problematikou obnovy a uchování historických staveb. Řešení projektu navazuje na současnou úroveň poznání v dané problematice a je zaměřeno na získání nových poznatků umožňujících dosažení vysoké trvanlivosti a funkční spolehlivosti materiálů a konstrukcí historických staveb a památkových objektů, jako nedílnou součást udržitelného rozvoje (zajištění dlouhé životnosti).