FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

SGS10/010/OHK1/1T/11 (2010)

Název projektu:
Optimalizace parametrů střech velkorozponových konstrukcí pod vlivem zatížení sněhem pro jednotlivé regiony České Republiky a Ruska

Řešitel: Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc.
Spoluřešitelé: Mgr. Anna Gorbunova


Anotace:
Analýza zatížení sněhem v různých sněhových oblastech (Česká republika, Rusko). Výpočet vnitřních sil v hlavních nosných prvcích pro různé sklony střech halových staveb. Výběr vhodných sklonů střech s ohledem na dimenze nosných prvků. Porovnání spotřeby materiálu nosné konstrukce na jednotku objemu budovy pro zatížení sněhem.