FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

SGS10/013/OHK1/1T/11 (2010)

Název projektu:
Vývoj a experimentální ověření mechanických vlastností prefabrikovaného stěnového panelu s jádrem z dusané nepálené hlíny

Řešitel: Ing. Jan Růžička, Ph.D.


Anotace:
Cílem projektu je konstrukční návrh a experimentální ověření vlastností prefabrikovaného stěnového panelu s jádrem z nepálené hlíny. Projekt bude zahrnovat následující etapy: (i) stanovení základních vlastností výrobní suroviny (zeminy) a návrh optimální výrobní směsi, (ii) stanovení základních mechanicko-fyzikálních vlastností výrobní směsi, (iii) výroba dvou prototypů prefabrikovaných panel, ověření konstrukčních a technologických souvislostí a stanovení výsledných mechanicko-fyzikálních vlastností těchto panelů. Poznatky získané na základě těchto experimentů budou využity při realizaci pilotní prefabrikované konstrukce na bázi nepálené hlíny.