FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

SGS10/009/OHK1/1T/11 (2010)

Název projektu:
Systémové řešení prefabrikovaných systémů z vysokohodnotných betonů v kombinaci s obalovými konstrukcemi na bázi dřeva, recyklovaných materiálů a biomateriálů

Řešitel: Ing. Ctislav Fiala
Spoluřešitelé: Ing. Marko Solmoši


Anotace:
Výzkumný projekt je zaměřen na koncepční návrh lehkého železobetonového skeletu s obvodovou konstrukcí na bázi dřeva pro energeticky a materiálově efektivní budovy. Podrobněji řeší návrh konkrétních typových detailů styků železobetonových prefabrikovaných prvků z vysokohodnotných betonů a jejich experimentální ověření, návrh energeticky a materiálově efektivních skladeb konstrukce obvodového pláště s využitím recyklovaných materiálů, obnovitelných materiálů a biomateriálů s možností integrace solárních zařízení. Je provedeno porovnání tepelně technických a environmentálních parametrů variant konstrukcí a varianty konstrukce objektu jako celku jsou porovnány metodou hodnocení životního cyklu (Life Cycle Assessment).