FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

SGS10/131/OHK1/2T/11 (2010)

Název projektu:
Šíření vzduchu a radonu v budovách: Příčiny, důsledky, návrhy opatření a energetické souvislosti

Řešitel: Ing. Petr Kapička
Spoluřešitelé: Ing. Kateřina Rovenská


Anotace:
Předmětem a cílem výzkumného záměru je stanovení vlivu šíření vzduchu ve stavebních konstrukcích a budovách na celkovou energetickou náročnost objektu a studium procesu stárnutí hydroizolačních materiálů vyvolaného synergickým působením alfa částic od radonu a půdních bakterií, tj. degradačních činitelů, jimiž jsou izolace běžně vystaveny. Základem projektu je experimentální analýza, při níž budou na reálných objektech a konstrukcích (drenážní vrstva pod podlahou, dvojitá fasáda) měřena potřebná data, která budou následně využita pro vyhodnocení energetického chování podlah a dvojitých fasád. Spolu s CFD (computational fluid dynamics) analýzami a energetickými simulacemi budou nashromážděná data sloužit jako podklad pro vytvoření dosud chybějící metodiky stanovení energetické bilance dvojité fasády. Studium procesu stárnutí hydroizolací bude zaměřeno na sledování změn významných fyzikálně mechanických vlastností hydroizolačních materiálů v závislosti na délce a typu expozice.