FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

SGS10/130/OHK1/2T/11 (2010)

Název projektu:
Experimentální a teoretická analýza koncepce energeticky nezávislého domu

Řešitel: Ing. Ladislav Jůna
Spoluřešitelé: Ing. Jan Antonín, Ing. Kateřina Sojková, Ing. Marek Ženka


Anotace:
Projekt je zaměřený na problematiku snižování energetické náročnosti při provozu budov a hledání cest k zajištění jejich energetické nezávislosti. Obě témata jsou dlouhodobě aktuální a zcela v souladu s konceptem udržitelné výstavby budov. Energetickou nezávislost budov je možné mimo jiné chápat také jako určité bezpečnostní opatření, které chrání jednotlivce před výpadky dodávky energií z veřejných sítí. V širším měřítku může omezit závislost na dodávkách energie z politicky nestabilních oblastí. Vývoj koncepčních řešení pro energeticky nezávislé budovy je podmíněný rozvojem vhodných výpočtových metod. Ty by měly být schopné především s dostatečnou spolehlivostí simulovat komplexní energetické toky mezi budovou, vnějším prostředím a nezbytnými technickými zařízeními pro sběr a akumulaci energie. V rámci projektu budou vyvíjeny výpočtové metody pro spolehlivé hodnocení energetické bilance budov s velmi nízkou potřebou provozní energie a budov energeticky nezávislých.