FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

SGS10/012/OHK1/1T/11 (2010)

Název projektu:
Konstrukční analýza kamenných monumentů v Angkoru, Kambodža - podpora výzkumu

Řešitel: Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.
Spoluřešitelé: Ing. Hansley Pravin Gaya


Anotace:
Kamenné monumenty v Angkoru, centru rozsáhlé středověké khmerské říše, jsou od roku 1992 zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Technický stav dosud zachovaných chrámových komplexů vykazuje širokou škálu typů poruch, v mnoha případech ohrožujících jejich statickou bezpečnost. Příčiny těchto poruch dosud nebyly dostatečně zkoumány, což se odráží v postupném zhoršování technického stavu chrámů i v používání některých nevhodných sanačních postupů a opatření.
Výzkumná činnost v rámci výzkumného projektu byla zaměřena na monitoring teplotních změn prostředí a analýzu jejich vlivu na napětí a přetvoření kamenných konstrukcí monumentů. Použitými prostředky byla nekontaktní infračervená termografie povrchu kamenných konstrukcí, kontinuální bodový monitoring teplot a vlhkosti na povrchu i uvnitř masívu konstrukcí a přetvoření vybraných kamenných prvků a spár mezi nimi. Dále byly provedeny numerické simulace chování kamenných konstrukcí zatížených vnějšími účinky včetně teplotních změn a jejich srovnání s hodnotami naměřenými in-situ. Účelem tohoto segmentu výzkumu bylo stanovit závažnost těchto účinků na zhoršování technického stavu kamenných monumentů a spolupodílet se na nalezení vhodných metod jejich sanace.

Publikace:

[1] Pašek, J., Gaya, H.: Výzkumný projekt Fakulty stavební ČVUT v Praze v archeologickém areálu Angkor, Kambodža. In: 34.vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb. Žilina: Žilinská universita, Stavebná fakulta, 2010, s. 27-30. ISBN 978-80-970171-6-3
[2] Gaya, H.P.: Design and optimization of numerical models of sandstone monuments in Angkor. In: Sborník SVOČ 2011, Košice

Link: https://kps.fsv.cvut.cz/index.phplmut=cz&part=people&id=43&sub=192

02.gif
Snímače pohybu spár mezi kamennými bloky pískovcové stěny chrámu Ta Keo
(360x255, 62.5kB)
03.gif
Simulace statického chování přečnělkové klenby zastřešení sloupové galerie
(604x248, 49.9kB)