FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Chemická a mikrobiologická laboratoř katedry je zaměřená na následující zkoušky:

  • Stanovení vlhkosti ve stavebních materiálech, zkouška odpovídá platným normám, ČSN EN 1097-5, ČSN EN 772-10, ČSN EN ISO 12570.
  • Stanovení salinity ve stavebním materiálu se provádí fotometrickým stanovením a vyhodnocuje podle normy ČSN P 73 0610.
  • Biologická napadení stavebních materiálů a jejich vliv na degradaci staveb. Pro potřeby stavebníků a majitelů nemovitostí laboratoř provádí identifikaci mikroorganizmů (plísní, dřevokazných hub, řas a bakterií) Pro potřeby výrobců laboratoř testuje odolnost stavebních materiálů, (izolací, omítkovin, sanačních přípravků atd.), proti mikroorganizmům a vlivům zvýšené vlhkosti.
  • Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1048, OL 124 provádí tyto zkoušky: zkoušení odolnosti stavebních výrobků a materiálů proti plísním ČSN 72 4310, stanovení odolnosti proti plísním ČSN EN ISO 846.
  • Výzkumná činnost laboratoře se převážně věnuje oblasti působení mikroorganizmů ve stavebním materiálu a změnám jeho vlastností.
  • Využití nanomateriálů a nanotechnologií ve stavebnictví a v ochraně stavebních prvků
  • Laboratoř je využívána pro výuku bakalářského, magisterského a doktorského studia

Kontakty:
Mgr. Pavla Ryparová Ph.D.
Ing. Zuzana Rácová
Ivana Loušová

 

Chemická a mikrobiologická laboratoř katedry

 

Výstupy z projektu TAČR

Metodika ke stažení zde (.pdf, 4MB) Mapa ke stažení zde (.pdf, 1MB)

 

Příklady z experimentů v laboratoři

Koniofora vypěstovaná
v laboratorních podmínkách

Aspergillus zobrazený
mikroskopem

Příklad aplikace nanotextilie

 

Soubory ke stažení

Příklady experimentálních postupů prováděných v chemické a mikrobiologické laboratoři(1.5MB)pdf