FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Progresivní neinvazivní metody stabilizace, konzervace a zpevňování historických konstrukcí a jejich částí kompozitními materiály na bázi vláken a nanovláken

Doba řešení: 2012 - 2015
Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR
Program: NAKI 2012 (programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity)
Hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. dr.h.c.

Cílem projektu je zpracování komplexních „Metodických pokynů a zásad“ a „Návrhových podkladů pro projektování stabilizací, konzervací, restaurací, zesilování a obnovy historických staveb a jejich částí kompozitními materiály na bázi vláken a nanovláken“. Nedílnou částí výsledků řešení jsou nové kompozitní materiály, skladby zesilujících částí a technologie navržené s přihlédnutím k interakci a specifickým vlastnostem historického zdiva a konstrukcí a specifickým požadavkům vyplývajícím z ochrany památkově chráněných objektů. Charakteristickým znakem navržených řešení je převážně jejich neinvazivní a šetrný charakter k původním částem historických staveb.
Kromě experimentálního, laboratorního a teoretického výzkumu je plánováno také praktické ověření navržených řešení na realizacích vybraných památkově chráněných objektů.

Výstupem projektu budou mimo jiné patenty, užitné vzory, ověřené technologie, metodické pokyny, články v impaktovaných a recenzovaných časopisech a příspěvky na konferencích.

Zesilování kamenných pilířů pásy tkaniny z uhlíkových vláken

clipboard01.gif
Píkovcový pilíř z nepravidelných bloků před zkouškou
(258x600, 114.2kB)
clipboard02.gif
Píkovcový pilíř z nepravidelných bloků po zkoušce
(248x600, 105.3kB)
clipboard03.gif
Píkovcový pilíř z nepravidelných bloků zesílený pásy uhlíkové tkaniny
(258x600, 89.9kB)