FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Poruchy, degradace, rekonstrukce - tvorba multimediálních výukových materiálů

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Program: FRVŠ 2012 (Fond rozvoje vysokých škol)
Řešitel: prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., dr.h.c

Zajištění spolehlivosti a trvanlivosti konstrukcí patří v současnosti k základním úlohám při navrhování sanací, rekonstrukcí a modernizací staveb. Ochrana a péče o kulturní dědictví - užitné a památkově chráněné stavby - mají z uvedeného hlediska mimořádný význam. Především země EU chtějí péčí o významné historické stavby prezentovat Evropu jako kolébku světové kultury. Ochrana kulturního dědictví patří k prioritám vědních oblastí EU. Obnova, regenerace a rekonstrukce stavebního fondu představuje mimořádně rozsáhlý a závažný úkol a to nejen z ekonomického hlediska, ale také z hlediska splnění současných normativních požadavků na bezpečnost a pohodu uživatelů, zdravotní nezávadnost, nízkou energetickou náročnost a udržitelný rozvoj. K základním předpokladům garantujícím splnění těchto požadavků, zajištění funkčnosti a trvanlivosti patří odpovídající vysoká úroveň absolventů vysokých škol.

Výsledky projektu vzniklé za jeho podpory

Všechny výsledky, které vznikly v průběhu řešení grantového projektu jsou dostupné v online verzích (video v nižším rozlišení vhodném pro prezentaci na internetu, powerpointové prezentace ve formátu PDF vhodném pro zobrazení na internetu - viz. níže soubory ke stažení, dokumentační databáze je dostupná na adrese http://kps.fsv.cvut.cz/dpsm/), případně jsou k dispozici v offline verzích (video ve vysokém rozlišení vhodném pro prezentace na velkoplošných obrazovkách a projekčních plátnech, powerpointové prezentace ve formátu PPT vhodném pro použití na přednáškách a ve cvičení) na pracovišti řešitelského kolektivu.

Soubory ke stažení

Powerpointové prezentace k přednáškovým tématům
Průzkum, diagnostika, monitorování a hodnocení staveb(2.9MB)pdf
Svislé zděné konstrukce(5MB)pdf
Poruchy a sanace základových konstrukcí a nosných zděných konstrukcí(2.1MB)pdf
Zděné klenbové konstrukce(7.8MB)pdf
Dřevěné trámové stropní konstrukce(2MB)pdf
Roubené a srubové stavby(7.6MB)pdf
Zvýšená vlhkost staveb(3.3MB)pdf
Krovové konstrukce(2.6MB)pdf
Rekonstrukce a sanace betonových konstrukcí(7.2MB)pdf
Degradační procesy(1.9MB)pdf
Výukové filmy (ve formátu XVid, rozlišení 480x384)
Mechanismus porušování valených zděných kleneb(14.7MB)avi
Zesilování valených zděných kleneb(29.5MB)avi
Zesilování cihelných zděných pilířů tkaninami na bázi uhlíkových a skelných vláken(11.1MB)avi
Zesilování cihelných zděných pilířů kompozitními materiály(6.1MB)avi
Zesilování kamenných zděných pilířů(6.9MB)avi
Provádění otvoru v nosném panelu prefabrikovaného stěnového objektu(39.7MB)avi
Provádění zesilování valených zděných kleneb pomocí FRP tkanin(28.3MB)avi