FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

SGS12/008/OHK1/1T/11 (2012)

Název projektu:

Vliv vstupních parametrů na spolehlivost predikce hlukové zátěže ze silniční dopravy v různých výpočtových metodikách

Řešitel: Ing. Jan Šlechta

Spoluřešitelé: Doc. Ing. Jan Kaňka, CSc.


Anotace:
Úkolem výzkumného záměru je stanovit vliv vstupních parametrů (intenzita dopravy, typ vozidel, povrch vozovky, sklon komunikace atd.) na výsledné hodnoty akustických deskriptorů při predikci hlukové zátěže ze silniční dopravy. Výzkumný záměr si klade za cíl provést komparaci rozdílného vlivu vstupních parametrů v odlišných výpočtových metodikách. Zvláštní důraz bude kladen na vliv vstupních parametrů v české a francouzské metodice. Bude provedeno měření hluku ze silniční dopravy, které přispěje k objektivitě komparace výsledných akustických deskriptorů.

p6290334mala.jpg
(1024x768, 96.5kB)