FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

SGS12/006/OHK1/1T/11 (2012)

Název projektu:

Environmentální dopady stavebních výrobků v České republice - osvěta prostřednictvím tištěné publikace a webového katalogu Envimat.cz

Řešitel: Ing. Julie Hodková

Spoluřešitelé: Ing. arch. Štěpán Mančík, Ing. Antonín Lupíšek, Ing. Luděk Vochoc, Ing. Kateřina Sojková, Bc. Tomáš Žďára


Anotace:
Hlavním cílem projektu je zlepšit povědomí veřejnosti odborné (projektantů, výrobců stavebních materiálů), ale i laické o environmentální problematice dopadů stavebních výrobků používaných v českém stavebnictví i ve světě pomocí nové veřejně dostupné publikace a rozšíření používaní existujícího webového katalogu fyzikálních a environmentálních profilů stavebních materiálů a konstrukcí Envimat.cz. Katalog českému stavebnictví přináší databázi environmentálních profilů stavebních materiálů a konstrukcí. Dílčí cíle projektu jsou zaměřeny na tvorbu, vydání a propagaci publikace zabývající se velmi aktuální problematikou vlivů životních cyklů stavebních výrobků na životní prostředí a jejím vývojem v podmínkách České Republiky a v zahraničí, na propagaci a správu Envimatu a jeho používání a vytváření tlaku na výrobce stavebních materiálů, který by napomohl získávání českých environmentálních prohlášení o produktu (EPD). Velmi důležitou součástí projektu je propagace Envimatu a dané problematiky formou prezentací v časopisech, na konferencích, a veletrzích, i přímým oslovováním výrobců stavebních materiálů.

www.envimat.cz