FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Název projektu:
Mezinárodní spolupráce, v rámci IEA Annex 58 - Reliable Building Energy Performance Characterisation Based on Full Scale Dynamic Measurement
 

Řešitelský tým:
Ing. Pavel Kopecký, Ph.D. a Ing. Kamil Staněk, Ph.D., ČVUT, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb

Popis projektu:
V dnešní době se hodnocení energetické náročnosti budov provádí ve fázi návrhu na základě výpočtu teoretické spotřeby energie. Ukazuje se ale, že skutečné hodnoty se po realizaci stavby mohou výrazně lišit od teoreticky vypočtených údajů. Část odchylek lze připsat chování uživatele, ale hlavní část je nutno přičíst fyzikálním vlastnostem budovy, stavebních prvků a technických systémů. Kvantifikace skutečné energetické náročnosti budov, ověření výpočtových modelů a integrace nových pokročilých energetických řešení pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie mohou být účinně realizovány testováním budov a stavebních prvků v jejich reálné velikosti a pokročilými způsoby statistické analýzy dat. Hlavními cíli IEA Annexu 58 tedy jsou: a) rozvíjet potřebné znalosti a nástroje pro dosažení spolehlivých metod testování budov a jejich prvků v jejich reálné velikosti a b) rozvíjet metody analýzy měřených údajů, které bude možné použít pro odvození skutečného energetického chování stavebních prvků i celých budov. K dosažení těchto cílů je potřeba mezinárodní spolupráce v těchto oblastech: vývoj kvalitních postupů pro testování budov a jejich prvků v jejich reálné velikosti, vývoj metod pro dynamickou analýzu dat, vytvoření standardů pro charakterizaci chování budov, naměření a zdokumentování velmi kvalitních údajů pro účely validace, aplikace naměřených údajů na reálných budovách.
Více informací o projektu lze nalézt na: http://www.kuleuven.be/bwf/projects/annex58/