FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

SGS12/007/OHK1/1T/11 (2012)

Název projektu:

Akustika sportovních staveb

Řešitel: Ing. Jiří Nováček, Ph.D.

Spoluřešitel: Bc. Jan Kaňka


Anotace:
Sportovní stavby jsou z hlediska prostorové akustiky charakteristické velkým obestavěným objemem a nerovnoměrně rozloženou pohltivostí zvuku. Strop bývá jedním z mála vhodných vnitřních povrchů, na které lze umístit zvukově pohltivé obklady. Tato skutečnost vede k problémům s odhadem doby dozvuku při navrhování takové budovy, neboť standardní výpočtové postupy nebývají dostatečně přesné. V rámci projektu byla provedena měření prostorově akustických parametrů vybraných sportovních staveb s následnými výpočty doby dozvuku standardními i pokročilými metodami. Dále byly vytvořeny 3D modely uzavřených prostorů v programu ODEON. Na základě vyhodnocení byla stanovena doporučení pro efektivní návrh sportovních staveb z hlediska prostorové akustiky.

obrazekaku.jpg
Model tělocvičny v programu ODEON
(1200x588, 117.8kB)
obrazek8vlevo.jpg
Tělocvična - skutečný stav
(1200x900, 262.3kB)