FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Head of department: prof. Ing. Petr Hájek, CSc
Deputy: prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Secretary: Ing. Radovana Roubalová
  Ing.Jana Orendáčová
  Jana Květová
Address: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Thákurova 7
166 29 Praha 6 - Dejvice
Phone: +420 224354682, +420 233337052
Fax: +420 233339987
Email: k124(-at-)fsv.cvut.cz