FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Ing. Vítězslav Calta

Role: Ph.D. student (int.)
Room: A430
Phone: 224357

Start: February 2015

Téma doktorské práce: Energy performance of residential buildings

Supervisor: prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.