FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Ing. Veronika Kačmaříková, Ph.D.

Role: lecturer
Room: D2044
Phone: 7154
Email:

Consulting hours:

Monday: 10:00 - 11:00
Wednesday: 08:15 - 09:30
Friday: 08:15 - 09:30