FSv CVUT - foto
Department of Architectural Engineering
Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague

Not logged in
Login | Help
Česky

Structural design project 2 (in Czech only)

Code:124P02C
Weekly load:0+4
Assessment:Classified credit
Type of study:Bachelor
Term:Winter
Type of course:Compulsory
Main lecturer:doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.

Anotation:

Design eventually reconstruction of chosen building structure (multistorey building or long-span building). Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

Literature:

[1] Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb. a navazující dokumenty - technické normy ČSN, EN
[2] Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Praha, CONSULTINVEST, 1995
[3] Přednášky z předmětů 124PS01, 124SF01 a 124KK01

< Back