FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Fire prevention (in Czech only)

Code:124PPR
Weekly load:4+2
Assessment:Credit, exam
Branch of study:Fire safety of structures - czech (Q)
Type of study:Bachelor
Term:Summer
Type of course:Compulsory
Main lecturer:Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Seminar related pages

Literature:

  1. KUPILÍK Václav. Konstrukce pozemních staveb – Požární bezpečnost staveb. ČVUT v Praze 2009. 195 s. ISBN 978-80-01-04291-5
  2. POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2018. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7 ... https://eobchod.cvut.cz/skripta_cvut/skripta_cvut/pozarni_bezpecnost_staveb_sylabus_pro_praktickou_vyuku-150031679

Files for download

There are some hidden files for download in this section.
If you wish to download them, you have to
log in.

< Back