FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Building Structures 1 (in Czech only)

Code:124PSA1
Weekly load:2+2
Assessment:Credit, exam
Branch of study:Architecture and structures - czech (A)
Type of study:Bachelor
Term:Summer, winter
Type of course:Compulsory
Main lecturer:Prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Seminar related pages

Literature:

  1. Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 1 – Nosné konstrukce I, skriptum ČVUT, Praha 2006
  2. Horniaková L. a kol.: Konštrukcie pozemných stavieb 1, SNTL, Praha 1988
  3. Hájek P.: Sylaby k přednáškám z KPS 1 (osobní web přednášejícího)
  4. Růžička 1.: Sylaby k přednáškám z PSA1 (osobní web přednášejícího)
  5. Hájek P. a kol.: Pozemní stavitelství I. Pro SPŠ stavební, Grada, 2014
  6. předmětové nástěnky v 5. patře budovy A
  7. produktové a technologické podklady výrobců
  8. technické normy a vyhlášky

< Back