FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Code:124AKDO
Weekly load:2+2
Assessment:Credit, exam
Branch of study:Buldings and environment - czech (B)
Type of study:Master
Term:Summer
Type of course:Compulsory
Main lecturer:Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D., Ing. Jiří Nováček, Ph.D.

Literature:

1. Čechura J.: Stavební fyzika 10 – Akustika stavebních konstrukcí, ČVUT, Praha 2002

2. Kaňka J.: Stavební fyzika 1 - Akustika budov, ČVUT Praha 2007

3. Kaňka, J.: Akustika stavebních objektů, ERA Brno 2009

4. Kaňka, J., Nováček, J.: Stavební fyzika 3 - Akustika pozemních staveb, ČVUT Praha 2015

5. KAŇKA, Jan. DEO1 - Vybrané stati ze stavební světelné techniky. ČVUT v Praze, 2014

6. WEIGLOVÁ, Jiřina., KAŇKA, Jan. Stavební fyzika 10 – Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT v Praze, 1999

7. VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. ČVUT v Praze, 156 s. 2015. ISBN 978-80-01-05858-9

8. VYCHYTIL, Jaroslav., KAŇKA, Jan. Stavební světelná technika - přednášky. ČVUT v Praze, 176 s. 2016. ISBN 978-80-01-06060-5 

Files for download

There are some hidden files for download in this section.
If you wish to download them, you have to
log in.

< Back