FSv CVUT - foto
Department of Architectural Engineering
Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague

Not logged in
Login | Help
Česky

Code:124AKUB
Weekly load:
Assessment:Credit, exam
Type of study:Master
Term:Summer
Type of course:Compulsory
Main lecturer:Ing. Jiří Nováček, Ph.D.

Literature:

KAŇKA, Jan., NOVÁČEK, Jiří. Stavební fyzika 3: Akustika pozemních staveb. Praha: ČVUT v Praze, 2015. 129 s. ISBN 978-80-01-05674-5.

ČSN EN ISO 12354 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků, všechny části

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – Požadavky

Files for download

There are some hidden files for download in this section.
If you wish to download them, you have to
log in.

< Back