FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Code:124DISE
Weekly load:0+6, 7 kreditů
Assessment:Credit
Branch of study:Fire safety of structures - czech (Q)
Type of study:Master
Term:Summer
Type of course:Compulsory
Main lecturer:Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Literature:

 

 1. Studentská vědecká konference Zapálení2018, http://pozar.fsv.cvut.cz/akce/14-zapaleni2018-studentska-vedecka-konference.html
 2. Digitální knihovna ČVUT, https://dspace.cvut.cz/
 3. ZOTERO, software pro správu literárnách pramenů + plugin pro MS Word, https://www.zotero.org/
 4. ZOTERO, styl pro Czech ISO 690 (tj. zejména hranaté závorky), https://www.zotero.org/styles/?q=ISO-690
 5. ČSN ISO 690: 2011 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. ÚNMZ.
 6. http://www.citace.com/
 7. MS Word, úprava citačního stylu ISO 690 na hranaté závorky, https://www.itlektor.cz/microsoft-word/hranate-zavorky-u-citaci/
 8. NTK - podpora, https://www.techlib.cz/cs/2795-online-podpora
 9. Formální úprava VŠ závěrečných prací, http://knihovna.cvut.cz/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci
 10. Ústřední knihovna ČVUT - Brána EIZ - přístup k vybraným informačním zdrojům https://dialog.cvut.cz/
 11. Odkaz na seminární práce z roku 2013: http://people.fsv.cvut.cz/~wald/edu/134SEP_Seminar_IBS/index.htm
 12. Grafický manuál ČVUT (logo, šablony), https://www.cvut.cz/logo-a-graficky-manual
   

Files for download

 
 
124dise_sbornik_2017_web.pdf(5MB)pdf
124semp_2014_sbornik.pdf(2.5MB)pdf
 

There are some hidden files for download in this section.
If you wish to download them, you have to
log in.

< Back