FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Code:124DRS
Weekly load:2+1
Assessment:Credit, exam
Branch of study:Buldings and environment - czech (B)
Type of study:Master
Term:Winter
Type of course:Compulsory
Main lecturer:Ing. Kamil Staněk, Ph.D.

Seminar related pages

Literature:

[1] podklady k přednáškám a cvičením na stránkách předmětu

[2] Kolb, J.: Dřevostavby, nakladatelství Grada, 2008

[3] Bílek, V.: Dřevostavby, navrhování dřevěných vícepodlažních budov, skriptum ČVUT, 2006

[4] Růžička, M.: Moderní dřevostavba, nakladatelství Grada, 2014

[5] Zahradníček, V., Horák, P.: Moderní dřevostavby, nakladatelství CPRESS, 2011

[6] Vaverka, J. a kol.: Dřevostavby pro bydlení, nakladatelství Grada, 2008

[7] Kottjé, J.: Jak se staví dřevěný dům, naladatelství Grada, 2008

[8] Havířová, Z.: Dům ze dřeva, nakladatelství ERA, 2005

[9] Chybík, J.: Přírodní stavební materiály, nakladatelství Grada, 2009

[10] Horáček, P.: Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva I., skriptum MZLU Brno, 2008

[11] Šimůnková, E., Kučerová, I.: Dřevo, STOP - společnost pro technologie ochrany památek, 2. vydání, 2008

[12] Gabriel ,I.: Dřevěné fasády, nakladatelství Grada, 2011

[13] Krňanský, J.: Moderní konstrukce zateplení podkroví

- uvedené podklady jsou pouze doporučené určeny k samostudiu, k zakončení předmětu vycházejte z informací získaných na přednáškách a cvičení, a dále z podkladů uveřejňovaných na těchto stránkách předmětu DRKO

Files for download

There are some hidden files for download in this section.
If you wish to download them, you have to
log in.

< Back