FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Code:124DRS
Weekly load:2+1
Assessment:Credit, exam
Branch of study:Buldings and environment - czech (B)
Type of study:Master
Term:Winter
Type of course:Compulsory
Main lecturer:Ing. Kamil Staněk, Ph.D.

Seminar related pages

Literature:

[1] podklady k přednáškám a cvičením na stránkách předmětu

[2] Kolb, J.: Dřevostavby, nakladatelství Grada, 2008

[3] Bílek, V.: Dřevostavby, navrhování dřevěných vícepodlažních budov, skriptum ČVUT, 2006

[4] Růžička, M.: Moderní dřevostavba, nakladatelství Grada, 2014

[5] Zahradníček, V., Horák, P.: Moderní dřevostavby, nakladatelství CPRESS, 2011

[6] Vaverka, J. a kol.: Dřevostavby pro bydlení, nakladatelství Grada, 2008

[7] Kottjé, J.: Jak se staví dřevěný dům, naladatelství Grada, 2008

[8] Havířová, Z.: Dům ze dřeva, nakladatelství ERA, 2005

[9] Chybík, J.: Přírodní stavební materiály, nakladatelství Grada, 2009

[10] Horáček, P.: Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva I., skriptum MZLU Brno, 2008

[11] Šimůnková, E., Kučerová, I.: Dřevo, STOP - společnost pro technologie ochrany památek, 2. vydání, 2008

[12] Gabriel ,I.: Dřevěné fasády, nakladatelství Grada, 2011

[13] Krňanský, J.: Moderní konstrukce zateplení podkroví

- uvedené podklady jsou pouze doporučené určeny k samostudiu, k zakončení předmětu vycházejte z informací získaných na přednáškách a cvičení, a dále z podkladů uveřejňovaných na těchto stránkách předmětu DRKO

< Back