FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Building Structures - complex overview (in Czech only)

Code:124KPKP
Weekly load:3+0
Assessment:Exam
Branch of study:Inteligent structures - czech (X)
Type of study:Master
Term:Summer
Type of course:Compulsory
Main lecturer:Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.

Literature:

[1] Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 1, Nosné konstrukce I, skriptum, Nakladatelství ČVUT v Praze, 2006

[2] Witzany J. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 20, skriptum, Nakladatelství ČVUT v Praze, 2006

[3] Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb – komplexní přehled, skriptum ČVUT, Praha 2011, http://www.ib.cvut.cz/124KPKP 

[4] Hájek, P. a kolektiv: Pozemní stavitelství I – Základní požadavky a konstrukční systémy budov, učebnice pro SPŠ stavební,  Grada, 2014, s. 144, ISBN 978-80-247-5101-6

< Back