FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Lighting and acoustic (in Czech only)

Code:124OSIB
Weekly load:2+0
Assessment:Classified credit
Branch of study:Inteligent structures - czech (X)
Type of study:Master
Term:Winter
Type of course:Facultative
Main lecturer:Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.

Literature:

  • Nařízení vlády č. 272 / 2011 Sb. o ochraně před nepřiznivými účinky hluku a vibrací
  • ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky, ÚNMZ Praha, únor 2010
  • ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky, ČNI Praha, červen 2007
  • ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov, ČNI Praha, červen 2007
  • ČSN 73 4301 Obytné budovy, ČNI Praha, červen 2004
  • webové stránky předmětu
  • další literatura viz. přednášky

Files for download

There are some hidden files for download in this section.
If you wish to download them, you have to
log in.

< Back