FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Structural design project 4 (in Czech only)

Code:124P04C
Weekly load:0+4
Assessment:Classified credit
Branch of study:Building structures - czech (C)
Type of study:Master
Term:Summer
Type of course:Compulsory
Main lecturer:

Anotation:

Design eventually reconstruction of chosen building structure - complicated or futuristic building. Analysis of load including non-forced load and final-completion structures load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

Literature:

  1. Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010

  2. Witzany J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, Praha 1999

  3. Hošek J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, ČVUT, Praha, 1996

  4. Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 – Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998

  5. Bill, Žďára, Novák: KPS 50 – Využití programu FEAT pro navrhování halových objektů, ČVUT, Praha 1997
  6. Gattermayerová: KPS 50 – Konstrukce vícepodlažních budov – příklady, ČVUT, Praha 1996

< Back