FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Code:124XBM2
Weekly load:0+2
Assessment:Credit
Branch of study:Building structures - czech (C), Architecture and structures - czech (A), Buldings and environment - czech (B), Preparation, realization and operation of constructions - czech (L), Inteligent structures - czech (X), Fire safety of structures - czech (Q), Implementation of building and engineering construction - czech (R)
Type of study:Master
Term:Summer, winter
Type of course:Facultative
Main lecturer:Ing.Pavel Chour, Ing. Jakub Veselka

Literature:

Doporučený zdroj pro připomenutí základních znalostí:

https://academy.autodesk.com/,

zejména kurzy:

- Fundamentals of Architecture 1, 2,

- Conceptual Design Collaboration.

< Back