FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Code:124XMDO
Weekly load:1 + 1
Assessment:Credit
Branch of study:*vyuka_ - en
Type of study:Master
Term:Winter
Type of course:Facultative
Main lecturer:Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.

Literature:

  • ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení. Praha : ÚNMZ, únor 2014
  • ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení. Praha : ÚNMZ, únor 2014
  • VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015. ISBN 978-80-01-05858-9
  • VYCHYTIL, Jaroslav., KAŇKA, Jan. Stavební světelná technika - přednášky. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 176 s. 2016. ISBN 978-80-01-06060-5   

Files for download

There are some hidden files for download in this section.
If you wish to download them, you have to
log in.

< Back