FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Demolition of Buildings and material recycling (in Czech only)

Code:124YDSR
Weekly load:1+1
Assessment:Credit
Branch of study:Building structures - czech (C)
Type of study:Master
Term:Winter
Type of course:Optional
Main lecturer:Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.

Seminar related pages

Literature:

  1. Zákon O odpadech č. 185/2001 Sb.
  2. Šenitková, I. Ekologia ve stavebníctve, Rektorát technické university v Košicích 1998
  3. Pytlík P.: Ekologie ve stavebnictví, SPvS a MŽP ČR, 1997
  4. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů.

< Back