FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Interaction of structures and parts of structures

Code:124YIKS
Weekly load:1+1
Assessment:Credit
Branch of study:Building structures - czech (C)
Type of study:Master
Term:Summer
Type of course:Optional
Main lecturer:Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Literature:

  1. Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 – Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998
  2. Bill Z. Statická analýza konstrukčních systémů II ES FSv, ČVUT Praha 1986
  3. Půbal Z. Teorie a výpočet rámových konstrukcí s výztužnými příčkami Academia Praha 1982

Files for download

ykp7_1_zadani_sem_praci.pdf(648.9kB)pdf

< Back