FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Precast structures (in Czech only)

Code:124YPFS
Weekly load:1+1
Assessment:Credit
Branch of study:Building structures - czech (C)
Type of study:Master
Term:Summer
Type of course:Optional
Main lecturer:Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Literature:

  1. Witzany J.: Konstrukce průmyslově vyráběných stavebních systémů pozemních staveb: 1 díl – Vícepodlažní budovy; 2 díl – Halové objekty, ČVUT, Praha 1981
  2. Witzany J., Janů K.: Průmyslová výroba staveb a architektura VI, ČVUT, Praha 1983
  3. Wilden H. a kol.: Precast and prestressed concrete, PCI 1992

< Back