FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Fire Safety and Health risks (in Czech only)

Code:124YPZB
Weekly load:2+0
Assessment:Credit
Branch of study:Buldings and environment - czech (B)
Type of study:Master
Term:Summer, winter
Type of course:Optional
Main lecturer:Doc.Ing.Václav Kupilík, CSc.

Literature:

[1]   ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

[2]   ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

[3]   Kupilík, V.: Stavební konstrukce z požárního hlediska, vydavatelství Grada Publishing, Praha 2006, 272 s., ISBN80-247-1329-2.

[4]   Kupilík, V.: Konstrukce pozemních staveb – Požární bezpečnost staveb, Učební texty ČVUT, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2009, str. 195, ISBN 9787-80-01-04291-5

[5]    Kupilík,V., Wasserbauer, R.: Konstrukce pozemních staveb 80 – Zdravotní nezávadnost stavebních konstrukcí, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1999, 75 str. ISBN 80-01-02051-7

Files for download

There are some hidden files for download in this section.
If you wish to download them, you have to
log in.

< Back