FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Acustics - capita selecta (in Czech only)

Code:124AKU
Weekly load:1+1
Assessment:Credit, exam
Branch of study:Buldings and environment - czech (B)
Type of study:Master
Term:Summer
Type of course:Compulsory
Main lecturer:doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.

Seminar related pages

Literature:

  1. Čechura J.: Stavební fyzika 10 – Akustika stavebních konstrukcí, ČVUT, Praha 2002
  2. Kaňka J.: Stavební fyzika 1 - Akustika budov, ČVUT Praha 2007
  3. Liberko a kol.: Hluk v životním prostředí in Planeta 2/2005, MŽP 2005
  4. Kaňka, J: Akustika stavebních objektů, ERA Brno 2009

< Back