FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Thermal protection of buildings (in Czech only)

Code:124YSFT
Weekly load:1+1
Assessment:Credit
Branch of study:Building structures - czech (C)
Type of study:Bachelor
Term:Winter
Type of course:Optional
Main lecturer:Doc. Ing. František Kulhánek, CSc

Literature:

1.Vaverka J. a kol: Stavební tepelná technika a energetika budov, Vutium Brno 2006

2. Řehánek J., Janouš A., Kučera P., Šafránek J.: Tepelně technické a energetické vlastnosti budov, Grada Publishing, Praha 2002

3. Kulhánek F.: Stavební fyzika 2 – Stavební tepelná technika, ČVUT Praha 2009

 

 

< Back