FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Code:124PRPO
Weekly load:2+0
Assessment:Exam
Branch of study:Fire safety of structures - czech (Q)
Type of study:Master
Term:Winter
Type of course:Compulsory
Main lecturer:Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Literature:

  1. Tištěná publikace dostupná běžně v knihkupectvích: http://www.sagit.cz/pages/pomucky.asp?cd=10&typ=r&det=1655
  2. Úplné znění zákonů a podzákonných předpisů: http://www.uplnezneni.cz/ 
  3. Zákony a vyhlášky dostupné na portále: https://www.zakonyprolidi.cz/
     

Files for download

There are some hidden files for download in this section.
If you wish to download them, you have to
log in.

< Back