FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Building Structures 5A (in Czech only)

Code:124KP5
Weekly load:2+0
Assessment:Exam
Branch of study:Architecture and structures - czech (A)
Type of study:Bachelor
Term:Summer
Type of course:Compulsory
Main lecturer:

Literature:

  1. Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 – Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998
  2. Bill Z., Žďára V., Novák M.: KPS 50 – Využití programu FEAT pro navrhování halových objektů, ČVUT, Praha 1997
  3. Gattermayerová H.: KPS 50 – Konstrukce vícepodlažních budov – příklady, ČVUT, Praha 1996
  4. Z. Bill, V. Ždára: Zastřešení budov, TK 6 CKAIT. CSSI Praha 1998
  5. M. Bielek, V.Rojík: Konštrukcie pozemných stavieb IV. Alfa Bratislava.SNTL Praha 1988
  6. Z. Bill: Prostorová tuhost železobetonových hal. SNTL Praha 1985
  7. Z. Půbal: Theory and Calculation of Frame Structures with Stiffening Walls. Academia Pratur, 1988

Files for download

There are some hidden files for download in this section.
If you wish to download them, you have to
log in.

< Back