FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Structural design project 1 (in Czech only)

Code:124P01C
Weekly load:0+4
Assessment:Classified credit
Branch of study:Building structures - czech (C)
Type of study:Bachelor
Term:Summer
Type of course:Compulsory
Main lecturer:doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.

Anotation:

Proposal of bearing structures of submitted building (up to 8 floors or 15 m span). Analysis of the load and all relevant requirements (functional, technological, operational), design of 2 - 3 load-bearing system alternatives including foundations and preliminary design of bearing elements dimensions. Conceptual design of related final completion structures (claddings, partitions, floorings, roof coats etc.) and internal building services. Characteristics of positives and negatives and comparison between the different variants. Choice, development and optimization of the most suitable version of bearing system, calculations, technical report and drawings (structural drawings, chosen floor plan, layout of foundations, section, selected details + specialized parts). Final presentation.

Literature:

  1. Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb. a navazující dokumenty - technické normy ČSN, EN
  2. Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Praha, CONSULTINVEST, 1995
  3. Přednášky z předmětů 124PS01 a 124SF01.

< Back