FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Timber structures (in Czech only)

Code:124YDRS
Weekly load:1+1
Assessment:Credit
Branch of study:Building structures - czech (C), Architecture and structures - czech (A)
Type of study:Bachelor
Term:Summer
Type of course:Optional
Main lecturer:Ing. Jan Růžička, Ph.D.

Literature:

Doporučená literatura:

[1] KOLB, Josef. Dřevostavby - systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. 2. aktualizované vydání v ČR. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN: 978-80-247-4071-3

[2]  HAZUCHA Juraj. Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy, Stavitel, 2016

[3]  RŮŽIČKA, Martin. Moderní dřevostavba, Grada Publishing, 2014

[4] KOŽELOUH, Bohumil. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 1 - Navrhování a konstrukční materiály. Zlín: Bohumil Koželouh, 1998.

[5] KOŽELOUH, Bohumil. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 2 - Navrhování detailů a nosných systémů. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2004.

[6] GABRIEL, Ingo. Dřevěné fasády - materiály, návrhy, realizace. Praha: Grada Publishing, 2011.

[7] www.dataholz.at. Stavebně-fyzikální (tepelná, vlhkostní, akustická, požární) a ekologická data pro stavební materiály, stavební díly a stavební spoje.

[8]  Pokorný, M. (2010). Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku. ČVUT v Praze, Fakulta stavební. [online]. http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=people&id=46&sub=167

[9]  Mendelova univerzita, Lesnická fakulta, Ústav nauky o dřevě: Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva, Online: http://wood.mendelu.cz/cz/sections/Props/

 

Příklady dřevostaveb:

V této sekci budou prezentovány příklady dřevostaveb ať už jako pozitivní příklady tak i jako příklady, ze kterých je vhodné si vzít ponaučení

[1] http://www.pasivnidomy.cz/zpravy-clenu/pribeh-jedne-drevostavby-lesovna-na-flekackach-pisek.html

Files for download

There are some hidden files for download in this section.
If you wish to download them, you have to
log in.

< Back