FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Building physics B - Acoustics (in Czech only)

Code:124YSFB
Weekly load:
Assessment:Classified credit
Branch of study:Buldings and environment - czech (B)
Type of study:Bachelor
Term:Summer
Type of course:Optional
Main lecturer:doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.

Literature:

Čechura J.: Stavební fyzika 10 – Akustika stavebních konstrukcí, ČVUT, Praha 2002
Kaňka J.: Stavební fyzika 1 - Akustika budov, ČVUT Praha 2007
Kaňka J.: Akustika stavebních objektů, ERA Brno 2009 
 

< Back