FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Integrated rescue system and population protection (in Czech only)

Code:124IZSQ
Weekly load:2+2
Assessment:Credit, exam
Branch of study:Fire safety of structures - czech (Q)
Type of study:Bachelor
Term:Winter
Type of course:Compulsory
Main lecturer:Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Literature:

 1. Kratochvílová, D.:Ochrana obyvatelstva (kniha), SPBI, 2005, str.140, ISBN 80-86634-70-1
 2. Šenovský, M. a kol.: Integrovaný záchranný systém (kniha), str. 157, ISBN 80-86634-65-5

  Knihy lze objednat v E-shopu: http://www.spbi.cz/eshop/shop.php?param1=TElTVCxjZQ==%C2%B6m3=MQ==
   
 3. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 4. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 5. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

  Zákony jsou volně dostupné na internetu.

Files for download

There are some hidden files for download in this section.
If you wish to download them, you have to
log in.

< Back