FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Structural design project 2 - Fire safety (in Czech only)

Code:124PR2Q
Weekly load:0+4
Assessment:Classified credit
Branch of study:Fire safety of structures - czech (Q)
Type of study:Bachelor
Term:Winter
Type of course:Compulsory
Main lecturer:Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Literature:

  1. POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2018. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7 ... https://eobchod.cvut.cz/skripta_cvut/skripta_cvut/pozarni_bezpecnost_staveb_sylabus_pro_praktickou_vyuku-150031679
  2. Kodex požárních norem řady ČSN 73 08xx

< Back