FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Technical drawing in Civil Engineering (in Czech only)

Code:124YZSK
Weekly load:0+2, 2 kredity
Assessment:Credit
Branch of study:Architecture and structures - czech (A)
Type of study:Bachelor
Term:Winter
Type of course:Optional
Main lecturer:Ing. Michal Ženíšek

Literature:

  1. ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části.
  2. Čítanka výkresů ve stavebnictví - Doseděl a kol., SOBOTÁLES 1999 + doplněk 2005
  3. Cvičení z pozemního stavitelství - Jan Novotný, SOBOTÁLES 2009
  4. Online nápověda AutoCADu

 

Files for download

There are some hidden files for download in this section.
If you wish to download them, you have to
log in.

< Back