FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Code:124XZSK
Weekly load:0+2
Assessment:Credit
Branch of study:Architecture and structures - czech (A)
Type of study:Bachelor
Term:Summer
Type of course:Facultative
Main lecturer:Ing.Anna Lounková, CSc.

Literature:

ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části.
Čítanka výkresů ve stavebnictví - Doseděl a kol., SOBOTÁLES 1999 + doplněk 2005
Cvičení z pozemního stavitelství - Jan Novotný, SOBOTÁLES 2009
AUTOCAD a AUTOCAD LT pro architekty a projektanty. Horová Iva (Aktuální verze)
Podklady na web. stránkách předmětu

< Back