FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Vítejte na stránkách Katedry konstrukcí pozemních staveb

 

Katedra konstrukcí pozemních staveb je zaměřena na komplexní problematiku navrhování konstrukcí budov a projektování objektů pozemních staveb obytných, občanských, průmyslových a zemědělských. Cílem je dosahování vysoké kvality konstrukčního řešení z hlediska širokého spektra kritérií udržitelnosti – především prostřednictvím uplatnění progresivních technologií, nových materiálů a energeticky a materiálově efektivních řešení. Zvláštní pozornost je věnována degradačním procesům, sanacím poruch, rekonstrukcím a modernizacím konstrukcí a budov.

Zaměstnanci

Personální obsazení katedry je dostupné na podstránce Lidé. Jednotlivé zaměstnance katedry najdete ve 4., 5., 6. a 7. patře budovy A. Sekretariát katedry je ve 4. patře.

 

Výuka v rámci bakalářského a magisterského studia:

Přehled studijních programů a specializací, v rámci kterých jsou vyučovány předměty Katedry konstrukcí pozemních staveb, najdete na podstránce Výuka Zde jsou k dispozici také informace a studijní podklady k jednotlivým předmětům. Odkazy a studijní plány jednostlivých oborů a specializací jsou k dispozici na stránkách Fakulty stavební ČVUT.

Studijní programy a plány

Doktorské studium:

Informace Fakulty stavební k doktorskému studiu

Zajímají Vás nejmodernější trendy ve stavebních konstrukcích? Chcete mít možnost podílet se na výzkumu, vývoji a uplatnění progresivních konstrukcí, materiálů a konstrukčních řešení v novostavbách či při rekonstrukcích? Chtěli byste na naší katedře pokračovat v doktorském studiu? Zajímají Vás řešená témata? Začněte třeba tady - přehled obhájených doktorských disertačních prací.

Aktuality:

17. 6. 2024 - SZZ a obhajoby na K124 červen 2024

 

Předmětové SZZ z okruhů KPS pořádané K124 se pro všechny bakalářské obory konají ve ST 19.6.2024 od 8:00 na Fakultě stavební, Thákurova 7, Praha 6 ve 4. patře budovy A. Sraz studentů v 7:55. Výsledky, tisk protokolů atd. se vyhlašují po vyzkoušení všech studentů. Seznam studentů bude je od 12.6.2024 v KOSu, exportované seznamy budou níže ke stažení.

Pozvánka na předmětové SZZ bude rozesílána e-mailem z KOS.

Pozn.: Bakalářské SZZ z povinného 1. společného okruhu pro program Stavební inženýrství neorganizuje K124.

Bc a Mgr obhajoby bakalářských a diplomových prací zapsaných na K124 pro všechny obory se konají v ÚT a ve ST 25. a 26.6. 2024 od 8:30 na Fakultě stavební, Thákurova 7, Praha 6. Sraz studentů v 8:00 pro přípravu místnosti a techniky. Součástí Mgr obhajoby je SZZ, která tematicky rozvíjí diplomovou práci, bakaláři dle studijního progrmau buď pouze obhajují závěrečnou práci (bez SZZ) nebo v rámci obhajoby skládají SZZ z 2. okruhu - specializace. Podrobné info na stránkách příslušného studijního programu. Vyhlášení výsledků je na konci. Rozřazení studentů do skupin a rozpis je v KOSu, exportované seznamy budou níže ke stažení.

Pozvánka na Bc a Mgr obhajoby bude rozeslána e-mailem z KOS.

Pokud se student nemůže na SZZ nebo obhajobu z objektivních důvodů dostavit, omlouvá se s oficiálním zdůvodněním na studijní oddělení. Na katedru podá info. 

Změny vyhrazeny. Jan Růžička

Podílíme se:

UCEEBSBToolenvimat